Bê Tông Chịu Lửa

10

2300 in stock

Chúng tôi cung cấp các loại Bê tông chịu lửa CA12, CA15, CA!7, CA18 làm phụ liệu cho xây lò trong công nghiệp.

2300 in stock

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


简体中文EnglishTiếng Việt