Vữa xây chịu lửa

Là vật liệu chịu lửa dạng bột dùng làm vữa trong xây lò

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.


简体中文EnglishTiếng Việt